8 กุมภาพันธ์ 2562 "กฤษฏา"ส่อยกเลิก 4 โครงการกระทบประชาชน

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/361763

รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯครม.ว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานเร่งรัดแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย มีกรมชลประทาน นักวิชาการ และชาวบ้านที่มีผลกระทบจาก 4 โครงการในสองจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง เช่น โครงการผันน้ำบรรเทาอุทกภัยตัวเมืองนครศรีธรรมราช ตามแนวพระราชดำริ เขื่อนวังหีบ เขื่อนคลองสังข์ และประตูกั้นน้ำเค็ม ปากประ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง หลังจากที่สำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบขอให้ยกเลิกทั้งหมด ได้เดินทางมาปักหลักข้างทำเนียบฯเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยได้ให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการฯจะได้ผลสรุปร่วมกันเพื่อศึกษาผลกระทบในพื้นที่อย่างรอบด้าน ในการพิจารณาโครงการ ตนได้ให้แนวทางว่าโครงการใดที่มีกฏหมายออกมามีผลบังคับใช้แล้ว ต้องทำต่อไปตามกฏหมาย เช่น มีพ.ร.ฏ.เวนคืนที่ดิน ในส่วนโครงการที่เป็นมติครม. ให้ไปทบทวน โดยให้คณะกรรมการ3ฝ่ายไปดูทั้งหมด ถ้าตรวจสอบในพื้นที่แล้ว พบว่าปัญหาไม่เกิดขึ้น ไม่มีความเสียหาย ไม่มีความเดือดร้อนเกิดกับประชาขน ไม่ต้องทำยกเลิกได้เลย ตนขอขีดเส้นใต้สี่ห้าเส้นเลยประเด็นนี้เน้นย้ำ ถ้าประชาชนในพื้นที่ไม่เดือดร้อนแล้วไม่ต้องทำ